Siêu Cảng Tỷ usd có ảnh hưởng đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

https://thanhnien.vn/sieu-cang-ti-usd-co-dong-toi-khu-du-tru-sinh-quyen-can-gio-185230512161349177.htm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Liên Hệ